“Fotograferen is zien. Fotograferen is verhalen vertellen. Fotograferen is nadenken over wat je in beeld wilt brengen, en stilstaan bij de manier waarop je dat doet. Fotograferen is een prachtig middel om op een andere manier te kijken naar de wereld om je heen.”

In een tijd waarin we omringd worden door fotografische beelden en iedereen in het bezit is van een fotocamera, verdient het fotograferen aandacht in het onderwijsprogramma van scholen.

In de lessen van Fotografie op School staat het bewust omgaan met je fotografische middelen centraal; met aandacht kijken naar de wereld om je heen en fotograferen met als doel een boodschap, een ervaring of een gevoel over te brengen.
Fotografie op School wil kinderen en jongeren kennis laten maken met het bewust fotograferen om zo hun vaardigheden ten aanzien van waarnemen en verbeelden te vergroten.

Activiteiten van Fotografie op School passen in cultuuronderwijs waarin kinderen en jongeren breed worden aangesproken op hun mogelijkheden. Tijdens de workshops en projecten gaan de leerlingen zo veel mogelijk zelf aan de slag met een camera. De inhoud van activiteiten sluit aan bij de kerndoelen PO en de onderwijsleerdoelen VO.

Verder is fotograferen natuurlijk één van de leukste dingen om op school te doen!